Postby түр засвартай байна.

Холбоо барих бол энд дарна уу.

— Postby.mn